TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ HỖ TRỢ ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Địa chỉ : 21 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Điện thoại : 04.39362506, Email : dlhoachat@gmail.com, Fax : 04.39387120

Cở sở 2 : 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội