hoạt động gần đây

feature-vn-jp

Hôi thảo và Đối thoại chính sách Việt Nam - Nhật Bản về quản lý hóa chất

...chi tiết

một số hoạt động khác
AJCSDCơ sở dữ liệu hoá chất các nước ASEAN và NHật Bản (bản thử nghiệm)

ghsheaderPhần mềm hướng dẫn phân loại và ghi nhãn GHS

hoi.thao.AIST-MeramHội thảo giới thiệu phần mềm đánh giá rủi ro hóa chất AIST-MeRam

reach melia 21-7-2010Hội thảo "Phổ biến quy định reach của EU đối với hóa chất và các sản phẩm có chứa hóa chất"

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 04.39393538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 04.39387120