Các tài liệu khác

Tên tài liệu Download
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1364 -79 Các chất độc hại. Phân loại và yêu cầu chung về an toàn download
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng download
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Qui phạm an toàn trong sản xuất kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển download

TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ HỖ TRỢ ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Địa chỉ: 21 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Điện thoại: 04.39393538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 04.39387120

Địa chỉ: Tầng 14, số 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội