Văn bản pháp luật

Số ký hiệu Ngày hiệu lực Tên văn bản Download
113/2017/NĐ-CP 25/11/2017 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất download
42/2013/TT-BCT 31/12/2013 Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp download
40/2011/TT-BCT 14/11/2011 Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về khai báo hóa chất download
76/2014/NĐ-CP 29/07/2014 Nghị định số 76/2014/NĐ-CP quy định một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ download
29/2006/NĐ-CP 30/08/2006 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa download
163/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định số 163/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp download
03/2015/NĐ-CP 06/01/2015 Nghị định số 03/2015/NĐ-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường download
29/2005/NĐ-CP 10/03/2016 Nghị định số 29/2005/NĐ-CP Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa download
79/2014/NĐ-CP 31/07/2014 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy download
82/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Nghị định số 82/2013/NĐ-CP Ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất download
55/2014/QH13 01/05/2015 Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 download
40/2013/QH13 01/07/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 40/2013/QH13 download
27/2001/QH10 12/07/2001 Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 download
29/2014/TT-BCT 20/09/2014 Thông tư số 29/2014/TT-BCT download
202/2013/NĐ-CP 27/11/2013 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về Quản lý phân bón download
20/2013/TT-BCT 05/08/2013 Thông tư số 20/2013/TT-BCT quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp download
36/2014/TT-BCT 22/10/2014 Thông tư 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất download
104/2009/NĐ-CP 09/11/2009 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ download
04/2012/TT-BCT 13/02/2013 Thông tư 04/2012/TT-BCT download
28/2010/TT-BCT 16/08/2010 Thông tư 28/2010/TT-BCT download

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024.3939 3538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 024.3938 7120