Cơ sở dữ liệu hoá chất các nước ASEAN và NHật Bản (bản thử nghiệm)
2016-03-31 03:07:04

AJCSD


Cơ sở dữ liệu hoá chất ASEAN và Nhật Bản- AJCSD được phát triển bởi các nước ASEAN và Nhật Bản trong khuôn khổ hợp tác AMEICC, hợp phần Công nghiệp hoá chất mà đại diện là các nước ASEAN và Nhật Bản.
AJCSD là cơ sở dữ liệu hoá chất miễn phí bao gồm cả thông tin văn bản quy phạm pháp luật, kết quả phân loại GHS, thông tin về nguy hại và rủi ro... Mục tiêu của AJCSD là tăng cường tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro về tuân thủ các qui định về an toàn hoá chất giữa các nước trong khu vực.
Chi tiết xem tại http://www.ajcsd.org/top
Mọi ý kiên đóng góp trong quá trình sử dụng cũng như khai thác bản thử nghiệm cơ sở dữ liệu hoá chất các nước ASEAN và Nhật Bản đề nghị gửi về longph@moit.gov.vn, tel: 04.2220.5136.

(ASEAN - Japan  Chemical Safety Database - viết tắt là AJCSD)

(AEM-MITI Economic and Industrial Cooperation Committee - viết tắt là AMEICC)

(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals - viết tắt là GHS)
Một số bài viết khác

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024.3939 3538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 024.3938 7120