đào tạo an toàn hóa chất
dao tao
Quyết định số 41/QĐ-HC ngày 12/04/2018 của Cục trưởng Cục Hóa chất về việc đổi tên và ban hành chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất thuộc Cục Hóa chất. Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng các yêu cầu về quản lý hoạt động hóa chất.Nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về an toàn hóa chất, Trung tâm tổ chức khóa huấn luyện an toàn hóa chất với chương trình như sau:
1. Nội dung
Theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017
2. Giảng viên
Các chuyên viên của Trung tâm và các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và kỹ thuật an toàn hóa chất.
3. Tổ chức lớp học
- Thời gian đào tạo: 1 - 1,5 – 2 ngày (tùy theo đối tượng nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3).
- Địa điểm đào tạo: tại trụ sở công ty/trụ sở Trung tâm.

Thông tin chi tiết liên hệ
Điện thoại: 04.39393538; Fax: 04.39387120;

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024.3939 3538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 024.3938 7120