giới thiệu

Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất (tên cũ: Trung tâm Dữ liệu và Hỗ trợ ứng phó sự cố hóa chất) được thành lập theo Quyết định số 3830/QĐ-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và đổi tên theo Quyết định số 41/QĐ-HC ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Cục trưởng Cục Hóa chất.


Trung tâm hoạt động theo Giấy Chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ số A880 ngày 24 tháng 5 năm 2018 (đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 11 năm 2009) của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Trung tâm là đơn vị trực thuộc Cục Hóa chất – Bộ Công Thương, thực hiện các nhiệm vụ:


Hoạt động hỗ trợ công tác quản lý hóa chất
 1. Tham gia xây dựng các văn bản pháp lý quản lý hoạt động hoá chất

 2. Xây dựng cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, danh mục hóa chất quốc gia, danh mục hóa chất phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.

 3. Hỗ trợ các đội ứng cứu sự cố hóa chất tại nơi xảy ra sự cố hóa chất (rò rỉ hóa chất, cháy, nổ do hóa chất)

 4. Hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra an toàn các cơ sở hoạt động hóa chất.

 5. Tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố hóa chất quốc gia, khu vực.


Hoạt động dịch vụ

 1. Dịch vụ tư vấn lập kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cho các cơ sở hoạt động hóa chất.

 2. Xây dựng kịch bản và hướng dẫn tổ chức hoạt động diễn tập ứng phó sự cố hóa chất.

 3. Cung cấp thông tin cơ bản ứng phó sự cố hóa chất cho các cơ quan quản lý hóa chất tại các địa phương, các chuyên gia hoạt động hóa chất.

 4. Thực hiện đánh giá rủi ro cho hóa chất.

 5. Thực hiện xây dựng các báo cáo về phát thải hóa chất.

 6. Tổ chức và thực hiện các khóa huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất cho các đối tượng đã được quy định trong Luật.

 7. Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về ứng phó sự cố hóa chất.

 8. Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường, đăng ký chủ nguồn thải.

 9. Thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường.

 10. Chuyển giao công nghệ xử lý chất thải ( rắn, lỏng, khí), tập trung các chất thải hóa chất, bao bì hóa chất.


 11. Dịch vụ phân tích đánh giá hóa chất mới 12. Dịch vụ tư vấn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

 13. Hỗ trợ hoạt động chăm sóc trách nhiệm ( RC) trong các cơ sở hóa chất.


Đội ngũ cán bộ, chuyên gia là những tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư chuyên ngành hoá, chuyên ngành công nghệ môi trường … có năng lực, giàu kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật an toàn hóa chất, bảo vệ môi trường, được đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước về đánh giá rủi ro hóa chất và ứng phó sự cố hóa chất.

Trung tâm hiện đang dần khẳng định năng lực yệu của mình để đáp ứng những yêu cầu ở cấp độ cao nhất của các dự án trong nước cũng như quốc tế.


Hợp tác Quốc tế

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Điện thoại liên hệ: 0439393538; Fax: 0439387120


 

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024.3939 3538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 024.3938 7120