Hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia
2018-09-11 09:44:30
Hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia đang trong quá trình nâng cấp.

Trân trọng thông báo tới các đơn vị có liên quan.

 

 

 

 
Một số bài viết khác

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024.3939 3538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 024.3938 7120