Cục Hóa chất tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Nghị định của Chính phủ
2016-08-12 15:34:35
Thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, Bộ Công Thương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

Để đảm bảo kết cấu, nội dung dự thảo Nghị định được đầy đủ, chặt chẽ và khả thi khi thực hiện, ngày 12 tháng 8 năm 2016, Cục Hóa chất – Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Hội thảo do ông Lưu Hoàng Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Hóa chất chủ trì.

20160812hoithaonghidinhhoachat

link download: Dự thảo Nghị định

Các đơn vị có ý kiến tham gia xin gửi về Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) trước ngày 20/8/2016; File điện tử (gồm file mềm (.doc) và file scan) gửi về địa chỉ thư điện tử vuongvh@gmail.com và số Fax 04.22205038. Chi tiết xin liên hệ với ông Văn Huy Vương, Phó trưởng phòng, phòng Quản lý tiền chất, điện thoại: 04.22205058, điện thoại di động 0979986987./.

Liên kết ngoài: tải file - Điều chỉnh đối với danh mục hoá chất thuộc phụ lục 4 và phụ lục 7 (Kế hoạch, Biện pháp)
Một số bài viết khác

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024.3939 3538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 024.3938 7120