Hôi thảo và Đối thoại chính sách Việt Nam - Nhật Bản về quản lý hóa chất
2016-11-02 09:47:59
Ngày 31 tháng 10 năm 2016, Đối thoại chính sách lần thứ năm và hội thảo về quản lý hóa chất đã được tổ chức tại Cục Hóa chất trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT) và Bộ Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản (METI) về quản lý hóa chất dựa trên đánh giá rủi ro được hai Bộ trưởng ký ngày 15 tháng 7 năm 2015 tại Nhật Bản.

Tham dự hoạt động này, phía Nhật Bản có các đại điện đến từ METI, Viện Công nghệ Đánh giá Nhật Bản (NITE) và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và phía Việt Nam là các lãnh đạo, cán bộ của Cục Hóa chất.

Chương trình hội thảo về quản lý hóa chất

Phía Việt Nam trình bày về những điểm sửa đổi, những khó khăn thách thức  dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Hóa chất và đã nhận được những góp ý hữu ích của Đoàn Nhật Bản.

METI trình bày Luật  Kiểm soát hóa chất của Nhật Bản và sự hợp tác, hỗ trợ giữa cấp trung ương và địa phương trong công tác quản lý hóa chất. Đó là những kinh nghiệm quý báu mà phía METI đã tích lũy được sau thời gian dài thực hiện quản lý hóa chất Nhật Bản được chia sẻ trong Hội thảo.

Chương trình Đối thoại Chính sách lần thứ 5: Đánh giá những hoạt động chính đã đạt được trong năm 2016:

Trong khuôn khổ của Dự án “Tăng cường năng lực quản lý hóa chất” Nhật Bản đã hỗ trợ trong việc thực hiện Luật Hóa chất tại Việt nam xây dựng Cơ sở Danh mục Hóa chất và Cơ sở Dữ liệu An toàn Hóa chất.

Hỗ trợ Việt hóa Phần mềm phân loại và ghi nhãn hóa chất theo hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS) đã được đăng tải trên trang web của Cục Hóa chất với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hóa chất trong công tác thực hiện GHS. Phần mềm hỗ trợ này đã nhận được nhiều góp ý tích cực từ phía doanh nghiệp.

Đào tạo nâng cao năng lực: Phía Nhật Bản sẽ hỗ trợ các khóa đào tạo nâng cao năng lực trong quản lý hóa chất như quản lý và đánh giá rủi ro, cơ sở dữ liệu và thực hiện GHS cho các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất.

Nhật Bản nhất quán trong thiện chí giúp Việt Nam phát triển công nghiệp hóa chất hiệu quả, bền vững, an toàn với sức khỏe con người và môi trường. Cục Hóa chất cam kết tiếp tục hợp tác cùng các chuyên gia Nhật Bản METI, NITE, JICA trong quá trình xây dựng Danh mục và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia đảm bảo chất lượng, hiệu quả để phục vụ cho công tác quản lý hóa chất được quy định trong Luật Hóa chất.

Kết thúc chương trình, hai bên đã ký kết Biên bản làm việc lần thứ năm vào ngày 31 tháng 10 năm 2016 tại Hà Nội. Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất Diễn đàn đối thoại chính sách lần thứ sáu sẽ tổ chức tại Nhật Bản vào cuối năm 2017.

20161031-vn-jp-1

20161031-vn-jp-2

20161031-vn-jp-3

 

 

 

 
Một số bài viết khác

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024.3939 3538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 024.3938 7120