Lấy ý kiến cho bản dự thảo Danh mục hoá chất quốc gia (Sep/2016)
2016-09-15 16:46:35
Theo Luật Hóa Chất, Danh mục Hóa chất Quốc gia (sau đây gọi là “Danh mục”) được định nghĩa là “danh mục hóa chất hiện đang được sử dụng tại Việt Nam do Chính Phủ quy định”. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các Bộ quản lý ngành, địa phương xây dựng Đề án Điều tra, khảo sát xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản, các chuyên gia Nhật Bản đã hỗ trợ Cục Hoá chất trong việc khảo sát thu thập thông tin của các đơn vị có hoạt động sản xuất, nhập khẩu hoá chất trên toàn quốc. Kết quả: có 3023 hóa chất có mã CAS được liệt kê và đưa vào bản dự thảo Danh mục.

Tài liệu - dự thảo Danh mục hoá chất quốc gia

Để có thêm thông tin cho bản dự thảo Danh mục, Cục Hoá chất tổ chức lấy ý kiến từ các đơn vị có hoạt động hoá chất. Đối với các hoá chất không có tên trong bản dự thảo Danh mục, các đơn vị vui lòng gửi thông tin (theo form mẫu) về địa chỉ email: .

Đối với hỗn hợp hóa chất, xin vui lòng liệt kê danh sách các đơn chất, hợp chất có trong hỗn hợp (do yêu cầu bảo mật, hàm lượng % của hóa chất trong hỗn hợp được ghi với độ chính xác tương đối; tham khảo ví dụ minh họa trong form mẫu ).

(Lưu ý: Sau khi Danh mục hoá chất quốc gia được ban hành, các hoá chất không có tên trong Danh mục hoá chất quốc gia sẽ được coi là hoá chất mới; các đơn vị phải thực hiện đánh giá hoá chất mới, tiến hành thủ tục đăng ký hoá chất mới tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường).
Một số bài viết khác

20160812hoithaonghidinhhoachat

Cục Hóa chất tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Nghị định của Chính phủ

...chi tiết

TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ HỖ TRỢ ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Địa chỉ: 21 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Điện thoại: 04.39393538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 04.39387120

Địa chỉ: Tầng 14, số 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội