Lấy ý kiến cho bản dự thảo Danh mục hoá chất quốc gia (Mar/2017)
2017-03-13 07:11:25
Lấy ý kiến cho bản dự thảo Danh mục hoá chất quốc gia (Mar/2017)

Theo Luật Hóa Chất, Danh mục Hóa chất Quốc gia (sau đây gọi là “Danh mục”) được định nghĩa là “danh mục hóa chất hiện đang được sử dụng tại Việt Nam do Chính Phủ quy định”. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các Bộ quản lý ngành, địa phương xây dựng Đề án Điều tra, khảo sát xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản, các chuyên gia Nhật Bản đã hỗ trợ Cục Hoá chất trong việc khảo sát thu thập thông tin của các đơn vị có hoạt động sản xuất, nhập khẩu hoá chất trên toàn quốc.

Bản dự thảo được cập nhật đến thời điểm tháng 09/2016: Dự thảo 1

Sau khi công bố bản dự thảo Danh mục hóa chất quốc gia lần 1, Cục Hóa chất và các chuyên gia Nhật Bản đã tiếp tục điều tra thu thập thông tin từ các cơ sở hoạt động hóa chất  nhằm bổ sung, cập nhật thông tin cho bản dự thảo (chi tiết như file đính kèm).  Dự thảo 2

Hiện nay Cục Hóa chất tiếp tục ghi nhận ý kiến phản hồi, đóng góp từ các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất và các bên liên quan cho bản dự thảo.

 

 
Một số bài viết khác

feature-vn-jp

Hôi thảo và Đối thoại chính sách Việt Nam - Nhật Bản về quản lý hóa chất

...chi tiết

national_chemical_list

Lấy ý kiến cho bản dự thảo Danh mục hoá chất quốc gia (Sep/2016)

...chi tiết

20160812hoithaonghidinhhoachat

Cục Hóa chất tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Nghị định của Chính phủ

...chi tiết

TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ HỖ TRỢ ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Địa chỉ: 21 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Điện thoại: 04.39393538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 04.39387120

Địa chỉ: Tầng 14, số 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội