Thông báo v⁄v Phiếu khảo sát sửa đổi Luật Hóa chất
2021-04-15 04:24:46
Thông báo về việc sửa đổi kiểm tra khảo sát Luật Hóa chất:

Luật Hóa chất được Quốc hội Khóa 12, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008, là điểm quan trọng trong quá trình tạo ra một điều hành chính phương pháp thức và hệ thống nhất cho chất hoạt động. Sau hơn 12 thi hành, với sự thay đổi của tiền kinh tế - xã hội, xu hướng hội nhập quốc tế, Luật hóa chất đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập.

Để có cơ sở xem xét, đánh giá một cách khách hàng thực hiện trạng thái cũng như yêu cầu của các doanh nghiệp hoạt động hóa chất, từ đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, tính năng của Luật hóa chất trong thời gian tới; Cục Hóa chất tiến hành xây dựng Kiểm tra khảo sát (kèm theo nó), đề nghị các doanh nghiệp hoạt động hóa chất vui lòng trả lời các câu hỏi tại khảo sát và gửi về Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất - Cục hóa chất trước ngày 20 tháng 4 năm 2021 theo địa chỉ: Tầng 14, số 655 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Điện thoại 024. 39362506 - 0918953916; Email: qmthu96@gmail.com.

Rất mong nhận được sự hợp tác và quan tâm của hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất. /. Tải xuống
Một số bài viết khác

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024.3939 3538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 024.3938 7120