Thông báo về việc bổ sung thông tin vào Danh mục HCQG
2020-04-14 03:18:25
Thông báo về việc bổ sung thông tin vào Danh mục Hóa chất Quốc gia

Theo Quyết định số 3783/QĐ-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Cục Hóa chất được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định về Danh mục hóa chất quốc gia và quản lý hóa chất mới trình Chính phủ xem xét ban hành. Quá trình xây dựng dự thảo Danh mục được Cục Hóa chất triển khai trong Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia và Danh mục hóa chất quốc gia vã đã tổng hợp được danh sách đề xuất từ các doanh nghiệp gồm 36.777 chất (tính đến thời điểm ngày 01 tháng 3 năm 2020).

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục bổ sung hóa chất đang sử dụng nhưng chưa có trong bản dự thảo Danh mục hóa chất quốc gia, Cục Hóa chất thông báo tiếp tục tiếp nhận ý kiến bổ sung Dự thảo Danh mục hóa chất quốc gia của các doanh nghiệp đến trước ngày 30 tháng 5 năm 2020 thông qua Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia tại địa chỉ http://chemicaldata.gov.vn/. Danh sách hóa chất do các đơn vị cung cấp đề nghị đầy đủ các thông tin sau: tên hóa chất, mã số CAS, Phiếu an toàn hóa chất (MSDS), hồ sơ chứng minh hóa chất đã được sử dụng tại Việt Nam (hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn) theo hướng dẫn đính kèm công văn CV288/CV-ATHC.

Chi tiết xin liên hệ với bà Phạm Thị Thương Giang; chuyên viên Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất, Cục Hóa chất; địa chỉ: tầng 14, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; điện thoại: 024.39393538; Fax: 024.39387120; di động 0983453038; email: giangpt@vcerc.com;
hoặc Hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0918953916, Email: admin@chemicaldata.gov.vn/.
Một số bài viết khác

DSC00093

Tư vấn triển khai diễn tập Ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh

...chi tiết

3

Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bắc Giang

...chi tiết

feature-vn-jp

Hôi thảo và Đối thoại chính sách Việt Nam - Nhật Bản về quản lý hóa chất

...chi tiết

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024.3939 3538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 024.3938 7120