Thông báo về việc bổ sung thông tin vào Danh mục Hóa chất Quốc gia
2020-10-16 08:54:30

 Thông báo về việc bổ sung thông tin vào Danh mục Hóa chất Quốc gia


    Thực hiện kế hoạch xây dựng Danh mục hóa chất Quốc gia và hoàn thiện dự thảo Nghị định về Danh mục hóa chất và quản lý hóa chất mới, Cục Hóa chất tiếp tục tiếp nhận ý kiến bổ sung Dự thảo Danh mục hóa chất quốc gia của các doanh nghiệp đến ngày 15 tháng 4 năm 2021 thông qua Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia tại địa chỉ http://chemicaldata.gov.vn/.


     Đề nghị các doanh nghiệp đề xuất các hóa chất đã được sản xuất, sử dụng, nhập khẩu vào Việt Nam bổ sung vào Dự thảo Danh mục cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên hóa chất, mã số CAS, Phiếu an toàn hóa chất (MSDS), hồ sơ chứng minh hóa chất đã được sử dụng tại Việt Nam (tờ khai hải quan, hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn) theo hướng dẫn và công văn đính kèm.


     Chi tiết xin liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia; địa chỉ: tầng 14, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0918953916, Email: admin@chemicaldata.gov.vn/. Fax: 024.39387120.


File đính kèm: CV897/CV-ATHC;  Hướng dẫn cập nhật Danh mục hóa chất cho Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc giaDanh mục 36.777 chất
Một số bài viết khác

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024.3939 3538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 024.3938 7120