Tọa đàm trực tuyến Biện pháp tăng cường ứng phó sự cố hóa chất download
Một số bài viết khác

Diễn tập Ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất quy mô cấp thành phố năm 2022

...chi tiết

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024.3939 3538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 024.3938 7120