Trong năm 2015, Cục Hoá chất cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia Nhật Bản đã tiến hành khảo sát thu thập thông tin của một số doanh nghiệp có hoạt động hoá chất trên toàn quốc. Các tổ chức, cá nhân có ý kiến đóng góp cho bản dự thảo Danh mục hoá chất quốc gia, xin vui lòng gửi emailtheo địa chỉ: Khanhnd@moit.gov.vn hoặc cung cấp thông tin theo form sau

Bản dự thảo danh mục hoá chất quốc gia

Chú ý: (*) bắt buộc

TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ HỖ TRỢ ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Địa chỉ: 21 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Điện thoại: 04.39393538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 04.39387120

Địa chỉ: Tầng 14, số 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội