Trung tâm Dữ liệu và Hỗ trợ ứng phó sự cố hóa chất

Địa chỉ 1: 21 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

.

Địa chỉ 2: Tầng 14, số 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 04.39393538/04.39362506, Fax: 04.39387120

Email: hotro@vcerc.com

------------------------------------------------------

XIN VUI LÒNG CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bản đồ chỉ dẫn

TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ HỖ TRỢ ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Địa chỉ: 21 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Điện thoại: 04.39393538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 04.39387120

Địa chỉ: Tầng 14, số 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội