Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 024.3939 3538/024.3936 2506, Fax: 024.3938 7120

Email: hotro@vcerc.com

------------------------------------------------------

Bản đồ chỉ dẫn

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024.3939 3538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 024.3938 7120