tin gần đây

DSC00093

Tư vấn triển khai diễn tập Ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh

...chi tiết

một số tin khác
3Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bắc Giang

national_chemical_listThư mời tham dự Hội thảo và tập huấn về Danh mục Hóa chất Quốc gia tại TP Hồ Chí Minh

CSDL.HCQGThông báo về việc vận hành chính thức Hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia

feature-vn-jpHôi thảo và Đối thoại chính sách Việt Nam - Nhật Bản về quản lý hóa chất

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024.3939 3538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 024.3938 7120