tin gần đây

national_chemical_list

Thư mời tham dự Hội thảo và tập huấn về Danh mục Hóa chất Quốc gia tại TP Hồ Chí Minh

...chi tiết

một số tin khác
CSDL.HCQGThông báo về việc vận hành chính thức Hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại: 024.3939 3538, Email: hotro@vcerc.com, Fax: 024.3938 7120